Град Шабац

Брисање података и докумената о регистрованој стамбеној заједници


Назив услуге

Брисање података и докумената о регистрованој стамбеној заједници

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове

Правни основ

Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС“ бр. 104/2016)

Опис

Решење о брисању података и докумената о регистрованој стамбеној заједници је правни акт којим се доказује да је стамбена заједница која је уписана у Регистар стамбених заједница брисана.
Решење се издаје на захтев Управника, Професионалног управника или другог овлашћеног лица.По пријему, пријава са прилозима се уписује у Регистар а решење се доноси у року од 5 радних дана од дана пријема пријаве.

Где и како

Пријава за брисање података и докумената о регистрованој стамбеној заједници са потребном документацијом   може се поднети надлежном органу управе:

- лично сваког радног дана од 7:30-15:30 часова у просторијама зграде  Градске управе, на Јединственом шалтеру сала број 1
- путем поште на адресу Градске управе града Шапца, ул. Господар Јевремова 6
- Писарници Одељења за инспекцијске и комунално – стамбене послове, ул.Јанка Веселиновића 20, канцеларија 14.

Све информације су на обрасцу захтева а могу се добити и на телефон: 015/345-700.

Потребна документација за остваривање права

- Записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о брисању стамбене заједнице  у случају формирања нове стамбене заједнице на начин другачији од претходно регистроване стамбене заједнице
- Записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поништавању регистрованог акта  о правилима о међусобним односима власника посебних делова уколико стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе неће више уређивати на начин утврђен овим актом 
- Решење надлежног органа општинске односно градске управе о рушењу зграде у случају рушења зграде
- Доказ о уплаћеној локалној административној такси

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете