Град Шабац

Захтев за издавање одобрења за заузеће јавне површине-грађевинска скела (за грађане)


Назив услуге

Захтев за издавање одобрења за заузеће јавне површине-грађевинска скела (за грађане)

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове
Шеф одсека комуналне инспекције

Правни основ

Одлука о комуналном уређењу („Сл. лист града Шапца'' број 31/12, 5/14, 22/14 и 23/15)

Опис

На захтев подносиоца, заузеће јавне површине-грађевинска скела (за грађане) се поставља на основу Решења органа Градске управе надлежног за комуналне послове.

Где и како

Захтев за издавање одобрења за заузеће јавне површине-грађевинска скела (за грађане) може се поднети надлежном органу управе:

- лично,сваког радног дана од 07:30-15:30 часова, предајом захтева на Јединственом шалтеру Градскe управе града Шапца, сала 1,
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6,
- на Писарници Одељења за инспекцијске  и комунално-стамбене послове, ул.Јанка Веселиновића бр.20,канцеларија 14.

Детаљније  информације су  на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон: 015/345-700.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка

- Сагласност и услови од Јавног предузећа „Инфраструктура“
- Доказ о уплаћеној лок. админ. такси 
- Фотокопију личне карте

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете