Град Шабац

Издавање решења за улазак станара у Пешачку зону


Назив услуге

Издавање решења за улазак станара у Пешачку зону

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове
Група за саобраћајне послове

Правни основ

Закон о безбедности саобраћаја на путевима («Сл. гласник РС» бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015 и 9/2016)
Решење о режиму саобраћаја на подручју ужег центра града Шапца («Сл. лист града Шапца» бр.3/12)

Опис

Решење за улазак станара у Пешачку зону омогућава станарима Пешачке зоне да дођу до места становања, да превезу покућство, врше селидбу или да се снабдевају огревним материјалом.
Решење се издаје за одређен временски период (на период за који важи регистрација возила, односно на период до 30 дана за превоз покућства, селидбу или снабдевање огревним материјалом).
Решење се издаје на захтев странке.

Где и како

Захтев за издавање решења којим се одобрава улазак станара у Пешачку зону:
- лично,сваког радног дана од 07:30-15:30 часова, предајом захтева на Јединственом шалтеру Градскe управе града Шапца, сала 1,
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6,
- на Писарници Одељења за инспекцијске  и комунално-стамбене послове, ул.Јанка Веселиновића бр.20, канцеларија 14.
Детаљније  информације су  на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон: 015/345-700.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

-Захтев
-Фотокопија личне карте
-Фотокопија саобраћајне дозволе возила чија укупна маса не може бити  већа од 5 тона

Корисни линкови

Град Шабац Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете