Grad Valjevo


Pravni osnov

Član 18. i član 19. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik PC" bp. 83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Službeni gl. PC", br. 16/16) i Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansmranje projekata od javnog interesa u oblasti javnog informisanja br. 011- 43/2018-09 od 29.01.2018. godine

Naziv usluge

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini 

Organ zadužen za sprovođenje

Gradska uprava grada Valjeva

Opis

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik PC" bp. 83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Službeni gl. PC", br. 16/16) i Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansmranje projekata od javnog interesa u oblasti javnog informisanja br. 011- 43/2018-09 od 29.01.2018. godine načelnik Gradske uprave grada Valjeva raspisuje KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog mnteresa u oblasti javnog informisanja, podizanja kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i nacionalnih manjina u 2018.  godini

Gde i kako

Gradska uprava grada Valjeva

Korisni linkovi

http://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja/Grad Valjevo

-

Karađorđeva 64

00000000

-

eAnkete