Град Ваљево


Правни основ

Члан 18. и члан 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник PC" бp. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гл. PC", бр. 16/16) и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансмрање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања бр. 011- 43/2018-09 од 29.01.2018. године

Назив услуге

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја ради остваривања јавног интереса у области jавног информисања у 2018. години 

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Ваљева

Опис

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник PC" бp. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гл. PC", бр. 16/16) и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансмрање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања бр. 011- 43/2018-09 од 29.01.2018. године начелник Градске управе града Ваљева расписује КОНКУРС за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја ради остваривања јавног мнтереса у области јавног информисања, подизања квалитета информисања особа са инвалидитетом и националних мањина у 2018.  години

Где и како

Градска управа града Ваљева

Корисни линкови

http://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja/Град Ваљево

-

Карађорђева 64

00000000

-

еАнкете