Grad Valjevo


Pravni osnov

Član 72. stav 4. Zakona o kulturi ("Sl. glasnik RS" br. 72/2009, 13/2016 i Z0/2016-ispravka), čl. 38. Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS" bp.51/2009) i čl. 5. Odluke o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućer dela sredstava za finansiranje prorrama od javnog interesa koja realizuJu udruženja ("Službeni glasnik grada Valjeva" br. 12/2017)

Naziv usluge

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa od javnog interesa u oblasti amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva u 2018. godini

Organ zadužen za sprovođenje

Gradska uprava rrada Valjeva 

Opis

Na osnovu člana 72. stav 4. Zakona o kulturi ("Sl. glasnik RS" br. 72/2009, 13/2016 i Z0/2016-ispravka), čl. 38. Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS" bp.51/2009) i čl. 5. Odluke o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje prorrama od javnog interesa koja realizuju udruženja ("Službeni glasnik grada Valjeva" br. 12/2017), Gradska uprava rrada Valjeva raspisuje JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI AMATERSKOG KULTURNOG I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA U 2018. GODINI

Gde i kako

Gradska uprava rrada Valjeva 

Korisni linkovi

http://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja/Grad Valjevo

-

Karađorđeva 64

00000000

-

eAnkete