Град Ваљево


Правни основ

Члан 72. став 4. Закона о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 13/2016 и З0/2016-исправка), чл. 38. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС" бp.51/2009) и чл. 5. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућеr дела средстава за финансирање проrрама од јавног интереса која реализуЈу удружења ("Службени гласник града Ваљева" бр. 12/2017)

Назив услуге

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма oд јавног интереса у области аматерског културног и уметничког стваралаштва у 2018. години

Орган задужен за спровођење

Градска управа rрада Ваљева 

Опис

На основу члана 72. став 4. Закона о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 13/2016 и З0/2016-исправка), чл. 38. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС" бp.51/2009) и чл. 5. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање проrрама од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник града Ваљева" бр. 12/2017), Градска управа rрада Ваљева расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНОГ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА У 2018. ГОДИНИ

Где и како

Градска управа rрада Ваљева 

Корисни линкови

http://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja/Град Ваљево

-

Карађорђева 64

00000000

-

еАнкете