Град Ваљево


Правни основ

Члан 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 105/16), а у складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 2018. годину ("Сл. гласник града Ваљева " бр. 14/17)

Назив услуге

Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у култури за 2018. годину

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Ваљева

Опис

На основу члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 105/16), а у складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 2018. годину ("Сл.гласник града Ваљева " бр. 14/17), Градска управа града Ваљева расписује КОНКУРС за финансирање или суфинансирање пројеката у култури за 2018. годину

Где и како

Градска управа града Ваљева

Корисни линкови

http://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja/Град Ваљево

-

Карађорђева 64

00000000

-

еАнкете