Град Ваљево


Правни основ

Чл. 5. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник града Ваљева"' бр.12/2017)

Назив услуге

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма од јавног интереса у области заштите лица са инвалидитетом у 2018. години

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Ваљева

Опис

На основу чл. 5. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник града Ваљева"' бр.12/2017) Градска управа града Ваљева расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИHAHСИРАЊE ИЛИ СУФИHАHСИPАЊE ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛAСТИ ЗАШТИTE ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2018. ГОДИНИ

Где и како

Градска управа града Ваљева

Корисни линкови

http://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja/Град Ваљево

-

Карађорђева 64

00000000

-

еАнкете