Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је регулаторна установа Републике Србије, одговорна за регулативу фармацеутског тржишта Србије. Агенција обезбеђује услуге издавања дозвола, одобрења и уверења за хумане и ветеринарске лекове и медицинска средства, као и контроле квалитета лекова и медицинских средства које испуњавају захтеве, потребе и очекивања корисника, захтеве закона и других нормативних докумената.

Захтев за подношење захтева за ОДОБРЕЊЕ клиничког испитивања / ПРИЈАВА клиничког испитивања за ХУМАНИ ЛЕК
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за подношење захтева за одобрење клиничког испитивања / пријава  клиничког испитивања за хумани лек

Орган задужен за спровођење

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Надзорни орган

Министарство здравља Републике Србије

Опис

Подносилац захтева може поднети Агенцији за лекове и медицинска средства Србије захтев електронским путем

Где и како

Захтев подносилац захтева подноси електронским путем уз обавезно коришћење дигиталног сертификата. Приликом подношења захтева подносилац захтева доставља Агенцији за лекове и медицинска средства Србије и додатну документацију електронским путем. Документација која се доставља уз захтев мора бити у једном од следећих формата: .пдф, word.

Након подношења захтева електронским путем од стране корисника услуга Агенције, захтев ће бити достављен електронским путем писарници Агенције, а након доспећа захтева у писарницу Агенције, корисник услуге Агенције ће добити потврду о пријему сваког поднетог захтева, као и профактуру која се односи на поднети захтев на један од изабраних начина: мејл или лично преузимање.  

У циљу решавање поступка по поднетом захтеву подносилац захтева доставља документацију, а у складу са Правилником који се налази на сајту Агенције за лекове и медицинска средства Србије у функционалној области Регулатива

Корисни линкови

www.alims.gov.rs/regulativaИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

http://www.alims.gov.rs

Војводе Степе 458

+381 11 / 395-11-47

+381 11 / 395-11-31

еАнкете