Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.

Захтев за упис промене података у јединствени бирачки списак


Назив услуге

Захтев за упис промене података у јединствени бирачки списак

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

БИРАЧКИ СПИСАК

Где и како

Попуњени формулар, проследити на е-маил адресу: birackispisak@smederevo.org.rs или лично у Градском услужном центру шалтер 19 и 20. Телефон за контакт 026/672-724, локал 1603.

Корисни линкови

 www.smederevo.org.rsКоментари

Град Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете