Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.

Захтев за уверење о способности за склапање брака


Назив услуге

 Захтев за уверење о способности за склапање брака

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Где и како

Захтев се издаје за лица уписана у евиденцију рођених Града Смедерева. За издавање захтева плаћа се такса на рачун буџета Републике Србије у износу од 1150.00 динара.
Захтев за уверење о способности за склапање брака издаје матичар на шалтеру (13,14,15,16 и 17.) Услужног центра Градске управе Смедерева, сваког радног дана у периоду од 07:30 до 19:00.

Правни основ

Породични закон ("Службени гласник РС" број 18/05 од 24.02.2005. године)Коментари

Град Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете