Општина Рашка


Назив услуге

Захтев за издавање уверења/ потврде из  бирачког списка

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ, СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Референт бирачког списка

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе.

Где и како

У бирачки списак уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији општине.
Информацијa о томе да ли је лице уписано у бирачки списак може се добити:
- лично у канцеларији број 14. зграде општинске управе Рашка
- на телефон 036736244, лок:120


НАПОМЕНА: Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак.

Корисни линкови

За проверу да ли сте уписани у бирачки списак можете користити следећи линк https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal

Правна подлога

Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" број 104/09)
Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" број 35/00)
Упутство о начину ажурирања бирачких спискова ("Службени гласник РС" број 42/00 и 118/03)
Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине ("Службени гласник РС" број 91/09)

Напомена везано за достављање фотокопије личне карте

Уколико имате стару личну карту требало би доставити фотокопију (скенирану) прве четири стране.
Уколико поседујете нову личну карту без чипа довољно је доставити фотокопију (скенирану) обе стране личне карте.
Уколико поседујете нову личну карту са чипом неопходно је доставити податке очитане апликацијом ЧЕЛИК (Читач електронске личне карте). Ова апликација се може преузети са сајта Министарства унутрашњих послова. Напомена, за коришћење ове апликације неопходан вам је  читач smart картица.Општина Рашка

http://www.raska.gov.rs

Ибарска 2

036736244

036736204