Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; заштиту од пожара; противградна одбрана; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Обавештавање о предстојећем истицању рока важења идентификационих докумената
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Обавештење о предстојећем истицању рока важења идентификационих докумената

Орган задужен за спровођење

Министарство унутрашњих послова

Надзорни орган

Министарство унутрашњих послова – Дирекција полиције - Управа за управне послове

Предуслови

Грађанин је пријављен на портал еУправа квалификованим електронским сертификатом.
 
Грађанин поседује бар један идентификациони документ за који може да добије обавештење о истицању рока важности.

Опис

Електронска услуга „Обавештење о предстојећем истицању рока важења идентификационих докуменатанамењена је обавештавању грађана, која би у назначено време пре истека важности документа (које корисник сам дефинише) уредно подсећала на ту чињеницу једним или више изабраних канала нотификације (електронска пошта, СМС порука).
 
Покретањем еУслуге грађанин преко порталске форме добија увид у документа која поседује.
 
Систем врши приказ докумената за које постоји могућност обавештења о предстојећем истицању рока важења:
 
- Лична карта (картична)
- Пасош
- Саобраћајна дозвола
- Возачка дозвола (картична)
- Истицање регистрације возила (регистрациона налепница)
  
За сваки од докумената који се нађе у листи, а за који желите да добијете обавештење о истеку важности, обавезан је унос времена (број дана) колико унапред желите да будете обавештени (максимално 30 дана унапред).
 
Начин, односно канал нотификације, логовани корисник подешава на страници Моја еУправа/Моја обавештења/Врста обавештења: Електронска пошта, СМС.
 
Корисник покреће подношење захтева, систем враћа врсту (назив) докумената које корисник поседује. Након што корисник унесе број дана за обавештавање за сваки од докумената, систем пружа информације о тачним датумима истека, серијским бројевима докумената и изабраном броју дана за обавештавање пре истека документа.
 
Веза између саобраћајне дозволе и регистрационе налепнице возила је серијски број саобраћајне дозволе возила. 
 
Након тога се подноси електронски захтев за обавештавање о предстојећем истицању рока важења идентификационих докумената.
 
За сваки документ, који грађанин у међувремену замени, а пре тога је био на листи за обавештавање, неопходно је да се поново изврши услуга јер је у питању нови документ са новим роком важења који треба да се достави систему за обавештавање.

Нотификација - обавештавање

Да бисте могли да користите нотификацију-обавештавање, морате претходно верификовати број свог мобилног телефона у секцији Портала еУправа "Моја обавештења".

Ограничења

Грађанин не поседује ни један идентификациони документ за који може да добије обавештење о истицању рока важности.
 
Извршавање ове услуге доступно је само корисницима пријављеним на портал еУправа са електронским сертификатом. 

Корисни линкови

Званична Интернет презентација Министарства унутрашњих послова – www.mup.gov.rs


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

http://www.mup.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

+ 381113062000

-

еАнкете