Општина Рашка

Захтев за упис/брисање/промену у бирачком списку
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за упис/брисање/промену у бирачком списку

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
ОДСЕК  ЗА ОПШТУ УПРАВУ, СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе.

Где и како

У бирачки списак општине  Рашка уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији општине.
Информације о томе да ли је лице уписано у бирачки списак може се добити на телефон 036/736-244, локал 120.

НАПОМЕНА:
Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак.

Правна подлога

Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" број 104/09)
Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" број 35/00)
Упутство о начину ажурирања бирачких спискова ("Службени гласник РС" број 42/00 и 118/03)
Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине ("Службени гласник РС" број 91/09)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Рашка

http://www.raska.gov.rs

Ибарска 2

036736244

036736204

еАнкете