Град Зрењанин

Град Зрењанин jе омогућио Вама коjи сте уписани у матичне књиге коjе се воде за матично подручjе Зрењанин, да путем интернета наручите и на кућну адресу добиjете изводе и уверења из наших матичних књига.

Конкурс за расподелу средстава за суфинансирња пројеката из области спорта у граду Зрењанину за 2017. годину


Назив услуге

Podnošenje prijava na Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2017. godinu

Орган задужен за спровођење

GRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINA
ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

Опис

Svrha prijave je odobrenje zahteva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta za 2017. godinu prema Pravilniku o raspodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti sporta u gradu Zrenjaninu.

Pravo podnošenja prijave imaju sportska udruženja koja su registrovana u skladu sa Zakonom na teritoriji grada Zrenjanina i projekat realizuju na teritoriji grada Zreanina ili svojim projektnom aktivnošću predstavljaju grad Zrenjanin, direktno su odgovorna za pripremu i izvođenje projekta podnela su izveštaj o nameskom utrošku finansijskih sredstava za predhodnu budžetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizaciji projekta.

Где и како

Prijava sa potpunom konkursnom dokumentacijom dostavlja se na pisarnici Gradske uprave grada Zrenjanina sa naznakom ''Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2017. godinu''

Prijave i potpunu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti sa napomenom ''NE OTVARAJ – JAVNI KONKURS''.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje!

Rok za predaju konkurssne dokumentacije za raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2017. godinu teče od dana raspisivanja Konkursa 10. februara.2017. i traje do 01. decembra 2017. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2017. godini.

Правни основ

Zakon o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 10/2016),
Statut grada Zrenjanina broj 26/13-prečišćen tekst i 37/13, 11/14, 20/14 i 28/14);
Pravilnik o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti sporta u gradu Zrenjaninu („Službeni list grada Zrenjanina“, broj 4/17) i
Rešenje o kategorizaciji sportskih organizacija na teritoriji grada Zrenjanina („Službeni list grada Zrenjanina“, broj 3/17)

Обавештење

Liste vrednovanja i rangiranja za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta u gradu Zrenjaninu i Obrazac za podnošenje prigovora, biće objavljivani na zvaničnoj prezentaciji grada Zrenjanina http://www.zrenjanin.rs, u delu E-Uprava/Oglasi i konkursi. 
 
Rok za podnošenje prigovora je šest dana od dana objavljivanja Liste.

Оригинални обрасциКоментари

Град Зрењанин

www.zrenjanin.rs

Трг слободе 10

023 315 0143

023 315 0119

еАнкете