Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је регулаторна установа Републике Србије, одговорна за регулативу фармацеутског тржишта Србије. Агенција обезбеђује услуге издавања дозвола, одобрења и уверења за хумане и ветеринарске лекове и медицинска средства, као и контроле квалитета лекова и медицинских средства које испуњавају захтеве, потребе и очекивања корисника, захтеве закона и других нормативних докумената.

Преузимање отворених података о промету хуманих лекова


Назив услуге

Преузимање отворених података о промету хуманих лекова

Орган задужен за спровођење

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Надзорни орган

Министарство здравља Републике Србије

Опис

Правна лица могу преузимати отворене податке о промету лекова за употребу у хуманој медицини.
Циљ ове услуге је преузимање отворених података о промету лекова који се могу употребити у даље сврхе рада правних лица, а посебно у оквиру развоја е-Здравља Републике Србије.

Где и како

Е-услуга која се односи на преузимање отворених података о промету лекова за употребу у хуманој медицини  доступна је 24 сата дневно, 7 дана у недељи. Услугу можете преузети преко сајта Агенције за лекове и медицинска средства Србије на следећем линку Промет Потрошња Лекова.

Корисни линкови

www.alims.gov.rs/regulativa

Правни основ

Закон о лековима и медицинским средствимаКоментари

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

http://www.alims.gov.rs

Војводе Степе 458

+381 11 / 395-11-47

+381 11 / 395-11-31

еАнкете