Општина Пријепоље

Захтев за оставривање права на родитељски додатак


Назив услуге

Захтев за оставривање права на родитељски додатак

Орган задужен за спровођење

Општинска управа Пријепоље

Служба дечије заштите 

Где и како

Попуњен образац доставити служби Дечије заштите, ул.Санџачких бригада бб, Пријепоље

Додатне информације можете добити телефоном: 033-712-893 Коментари

Општина Пријепоље

-

- -

0000000

-

еАнкете