Општина Пријепоље

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства


Назив услуге

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства

Орган задужен за спровођење

Општинска управа Пријепоље

Служба Дечије заштите

Где и како

Попуњен образац доставити служби Дечије заштите, ул.Санџачких бригада бб, Пријепоље

Додатне информације можете добити телефоном: 033-712-893 Коментари

Општина Пријепоље

-

- -

0000000

-

еАнкете