Општина Пријепоље

Пореско уверење о измиреним локалним јавним приходима


Назив услуге

Пореско уверење о измиреним локалним јавним приходима

Орган задужен за спровођење

Општинска управа Пријепоље

Одељење локалне пореске администрације 

Опис

На основу података о којима се води службена евиденција, а са којом располаже Локална пореска администрација општине Пријепоље, пореском обвезнику се на његов захтев издаје Уверење о плаћеним изворним приходима локалне самоуправе.

Ближе информације могу се добити на телефон 033 / 710 - 069

Где и како

Попуњен Захтев за издавање уверења се подноси лично локалној пореској администрацији, у Услужном центру на шалтеру. За издавање Уверења плаћа се општинска административна такса у износу од 100,00 динара на рачун 840 - 742251843 - 73 са позивом на број 97  40-084.

Уверење се преузима лично у Локалној пореској администрацији.

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 033/ 710-069

 

Корисни линкови

http://www.poreska.prijepolje.rs

Правни основКоментари

Општина Пријепоље

-

- -

0000000

-

еАнкете