Општина Пријепоље

Захтев за евидентирање промене у бирачком списку


Назив услуге

Захтев за упис/брисање/промену у бирачком списку

Орган задужен за спровођење

Општинска управа Пријепоље

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Послови бирачког списка 

 

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе.

Где и како

У бирачки списак општине Пријепоље уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији града.
Информације о томе да ли је лице уписано у бирачки списак може се добити на телефон 033/714-073 лок.8.

НАПОМЕНА:
Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак.

Правни основ

Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" број 104/09)
Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" број 35/00)
Упутство о начину ажурирања бирачких спискова ("Службени гласник РС" број 42/00 и 118/03)
Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине ("Службени гласник РС" број 91/09)Коментари

Општина Пријепоље

-

- -

0000000

-

еАнкете