Општина Пријепоље

Издавање уверења о упису у бирачки списак општине Пријепољe


Назив услуге

Издавање уверења о упису у бирачки списак општине Пријепоље

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИЈЕПОЉЕ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Послови бирачког списка 

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе.
У јединствени бирачки списак уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији општине.

НАПОМЕНА: Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак. 

Где и како

Са попуњеним захтевом из прилога, у канцеларији бр.1. Општинске управе у Пријепољу можете добити потврду о упису у бирачки списак. 

Место решавања предмета: канцеларија бр. 1

Радно време са странкама: радним даном 07.00-15.00

Телефон за информације: 033/714-073  лок.8

Правни основ

Закон о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ бр. 104/09 и 99/11)Коментари

Општина Пријепоље

-

- -

0000000

-

еАнкете