Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је регулаторна установа Републике Србије, одговорна за регулативу фармацеутског тржишта Србије. Агенција обезбеђује услуге издавања дозвола, одобрења и уверења за хумане и ветеринарске лекове и медицинска средства, као и контроле квалитета лекова и медицинских средства које испуњавају захтеве, потребе и очекивања корисника, захтеве закона и других нормативних докумената.

Заказивање термина за подношење захтева за обустављање поступка за медицинско средство
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Заказивање термина за подношење захтева за обустављање поступка за медицинско средство

Орган задужен за спровођење

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Надзорни орган

Министарство здравља Републике Србије

Опис

Подносилац захтева може заказати термин Агенцији за лекове и медицинска средства Србије за подношење захтева електронским путем

Где и како

Захтев за заказивање термина подносилац захтева подноси електронским путем уз обавезно коришћење дигиталног сертификата и том приликом заказује термин пријема захтева. Образац за подношење захтева, који је саставни део правилника донетог за спровођење Закона о лековима и медицинским средствима, је обавезан да се достави у прилогу захтева у формату .doc . Образац можете преузети са сајта Агенције/Регулатива.
Приликом подношења захтева подносилац захтева може да достави Агенцији и додатну документацију електронским путем. Документација која се доставља уз захтев мора бити у једном од следећих формата: .пдф, .јпг, .гиф . Уколико се додатна документација састоји од више различитих докумената, сваки од њих можете поднети кроз посебан прилог.
Након заказивања термина за подношење захтева електронским путем од стране корисника услуга Агенције, захтев ће бити достављен електронским путем Агенцији, а након доспећа истог, корисник услуге Агенције ће добити потврду о пријему поднетог захтева, као и профактуру на дан заказаног термина. Потврду и профактуру корисник ће добити на један од изабраних начина: мејл или лично преузимање.  
Уколико је Законом о лековима и медицинским средствима и подзаконским прописима донетим за спровођење овог закона дефинисано да је обавеза корисника услуга да достави документацију у папирном облику, на дан заказаног термина подносилац захтева је дужан да исту и достави.

Корисни линкови

www.alims.gov.rs/regulativa

Правни основ

Закон о лековима и медицинским средствима


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

http://www.alims.gov.rs

Војводе Степе 458

+381 11 / 395-11-47

+381 11 / 395-11-31

еАнкете