Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање уверења о обављању делатности
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање уверења о обављању делатности

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд
Одељење за друштвене делатности
Одсек за друштвене делатности

Опис

Уверење о обављању делатности издаје се у року до 7(седам) дана од дана подношења захтева

 Уверење о обављању делатности садржи податке о:

-подносиоцу захтева;

-податке о привредном субјекту (број  и датум решења о отварању, датум брисања из регистра, број решења о одјави, матични број привредног субјекта);

-податак да ли је подносилац захтева вршио делатност из радног односа или као основно занимање

Где и како

Захтев се предаје на писарници ГО Нови Београд,

 

 Документа потребна за израду уверења:

- Фотокопија решења о оснивању

- Фотокопија решења о трајној одјави делатности

 

Напомена: У Градској општини Нови Београд налази се база података за самосталне привредне субјекте-предузетнике закључно са 30. 12. 2005. године. Од 31.12. 2005. године потребни подаци, за ове привредне субјекте, могу се прибавити у Агенцији за привредне регистре, Београд, Бранкова 25.

Правна подлога

Закон о општем управном поступку (Сл.гласник РС“,бр.18/16)

Закон о заштити података о личности( „Сл. гласник РС“ 97/08; 104/09; 68/12 – Одлука УС и 107/2012)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете