Градска општина Нови Београд

Преселење инвалидског предмета


Назив услуге

Преселење инвалидског предмета

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд

Одељење за друштвене делатности

Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Опис

По пријему захтев се обрађује  и Одсек за борачку и инвалидску заштиту доноси решење

Где и како

Уз захтев се подноси фотокопија личне карте и предаје у одсек или на писарницу. Предмет се сели на нову општину пребивалишта.

Правна подлога

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ“, бр.24/98),

Закон о правима цивилних инвалида рата („Сл.гл. РС“, бр.52/96),

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97,

31/01,”Сл.гласник РС“,бр.30/10,18/16 и одредбе чл.9.,103. и 207.),

Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/2008,104/2009 и 68/2012- одлука Уставног суда бр. 107/2012)

Оригинални обрасциКоментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете