Градска општина Нови Београд

Накнада трошкова сахране носиоца “Партизанске споменице 1941“ и Народног хероја


Назив услуге

Накнада трошкова сахране носиоца “Партизанске споменице 1941“ и Народног хероја

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд

Одељење за друштвене делатности

Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Опис

По пријему захтев се обрађује  и Одсек за борачку и инвалидску заштиту доноси решење

Где и како

Уз захтев се подносe докази у фотокопији.:

 - извод из матичне књиге умрлих ,

- фотокопија личне карте умрлог и носиоца  рачуна трошкова сахране,

- фотокопија књижице носиоца „Партизанске споменице 1941“ и Ордена народног хероја,

- рачун трошкова сахране и предаје у одсек или на писарницу.

Решење се доставља на кућну адресу, преузима лично или путем пуномоћника у Одсеку.

Правна подлога

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ“, бр.24/98),

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97,

31/01,Сл.гласник РС“,бр. 30/10,18/16 и одредбе чл. 9.,103. и  207.),

Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/2008,104/2009 и 68/2012- одлука Уставног суда бр. 107/2012)

Оригинални обрасциКоментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете