Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.

Захтев за отварање новог WEB корисника преко јединственог информациног система ЛПА ( правна лица )


Назив услуге

Захтев за отварање новог WEB корисника ( правна лица )

Орган задужен за спровођење

Градска управа Смедерево - Одељење за финансије и локалну пореску администрацију

Опис

Попуњен захтев искључиво се ЛИЧНО предаје на шалтерима Локалне пореске администрације и на шалтеру 8 - Градског услужног центра. Након предаје захтева, службеник у року од пар минута обрађује Ваш захтев и систем ће успешно извршити препознавање новог корисника, најкасније 24 сата након предаје захтева.

Где и како

За више информацијa можете послати на: lpasmederevo@smederevo.org.rs

Корисни линкови

www.smederevo.org.rs

Оригинални обрасциКоментари

Град Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете