Општина Врњачка Бања

Стицање статуса енергетски угроженог купца корисника социјалне помоћи - Општина Врњачка Бања




Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Стицање статуса енергетски угроженог купца корисника социјалне помоћи

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Опис

Доношење решења о стицању статуса енергетски угроженог купца корисника социјалне помоћи (Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца корисника социјалне помоћи).

Где и како

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца корисника социјалне помоћи подноси се СЛУЖБИ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, канцеларија бр.3. (информације на број 036/201-222, 036/601-223), или на мејл dz@vrnjackabanja.gov.rs , који решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Правни основ

Закон о општем управном поступку („Сл.гласник СРЈ, број 33/97 и 31/2001)

Закон о локалној самоуправи (’’Сл. гласник РС” број 129/07)

Уредбе о енергетски угроженом купцу (“Сл. гласник РС”, број 113-2015)



Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.



Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете