Град Нови Пазар

Захтев за издавање уверења о стању пореског дуга - Градска управа Нови Пазар
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање уверења о стању пореског дуга - Градска управа Нови Пазар

Орган задужен за спровођење

Град Нови Пазар
Градска управа за наплату јавних прихода

Надзорни орган

Управа јавних прихода града Новог Пазара

Опис

Сврха поступка је остваривање права на социјалну помоћ, остваривање права на туђу негу и помоћ, остваривање права на дечији додатак, усвајање детета, ослобађање плаћања судских трошкова, остваривање права на субвенцију комуналиних услуга, регулисање стамбеног питања, откупа стана, продаје стана, остваривање права на пореско ослобођење од плаћања пореза на пренос апсолутних права, остваривање права на повраћај ПДВ-а при куповини првог стана, добијање визе, регулисање кредита код банке, отпуста из држављанства и др.

Право на издавање уверења о стању пореског дуга има обвезник и лице које приложи доказ о уплати административне таксе и овлашћење.

Поступак за издавање пореског уверења покреће се по захтеву пореског обезника, његовог законског заступника, овлашћеног представника и пуномоћника и по окончању административног поступка доноси се уверење о стању пореског дуга у сврху остваривања горе поменутих права.

Где и како

Захтев можете поднети електронским путем уколико поседујете квалификовани електронски сертификат креирајте кориснички налог на Порталу еУправа и покрените услугу на дугме "еУслуга" (на почетку и крају овог текста). Уколико сте на овај начин одлучили да поднесете Захтев, Уверење о стању пореског дуга преузимате лично у Управи за наплату јавних прихода.

Захтев можете поднети и лично Управи за наплату јавних прихода, за подручје града, радним данима од 7:30 до 15:00 часова. Форму обрасца за овакав начин подношења захтева можете преузети доле у одељку "Оригинални обрасци"

Такса

Накнада за услуге градске управе Нови Пазар
Сврха уплате : Административна такса
Прималац: Буџет града Новог Пазара
Рачун: 840-742241843-03
Позив на број: 97 67-075
Износ: 200,00 

НАПОМЕНА: Такса се не плаћа у следећим случајевима:

     1. Остваривање права на социјалну помоћ,
     2. остваривање права на туђу негу и помоћ,
     3. остваривање права на дечији додатак,
     4. усвајање детета

Корисни линкови

lpa.novipazar.org.rs

Правни основ

Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/02,...,105/14, члан 163. став 3.)
Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гласникРС“, бр. 30/10, члан 161.)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете