Град Нови Пазар

Захтев за издавање уверења/потврде из бирачког списка
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање уверења/потврде из бирачког списка

Орган задужен за спровођење

Град Нови Пазар
Градска управа за изворне и поверене послове
Одељење за општу управу

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе.

Где и како

У јединствени бирачки списак који се води за територију Града Нови Пазар уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији Града. Информација о томе да ли је лице уписано у бирачки списак може се добити на телефон 020/313-644 лок. 141.

НАПОМЕНА: Бирач може бити уписан само на једном месту у у бирачки списак.

Такса

Накнада за услуге градске управе Нови Пазар
Сврха уплате : Уверење/потврда из бирачког списка
Прималац: Буџет града Новог Пазара
Рачун: 840-742241843-03
Позив на број: 97 67-075
Износ: 100,00 

Корисни линкови

За проверу да ли сте уписани у бирачки списак можете користити следећи линк:  УПИТ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

Правна подлога

Закон о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/09 и 99/11)
Упутство о спровођењу закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ број 15/12)

Напомена везано за достављање фотокопије личне карте

Уколико имате стару личну карту требало би доставити фотокопију (скенирану) прве четири стране.
Уколико поседујете нову личну карту без чипа довољно је доставити фотокопију (скенирану) обе стране личне карте.
Уколико поседујете нову личну карту са чипом неопходно је доставити податке очитане апликацијом ЧЕЛИК (Читач електронске личне карте). Ова апликација се може преузети са сајта Министарства унутрашњих послова.

Напомена, за коришћење ове апликације неопходан вам је  читач smart картица.Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете