Grad Novi Pazar

Zahtev za ažuriranje podataka u jedinstvenom biračkom spisku (upis, brisanja, dopuna ili izmena)
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Zahtev za ažuriranje podataka u jedinstvenom biračkom spisku (upis, brisanja, dopuna ili izmena)

Organ zadužen za sprovođenje

Gradska Novi Pazar
Gradska uprava za izvorne i poverene poslove
Odeljenje za opštu upravu 

Opis

Jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo.

Gde i kako

U jedinstveni birački spisak koji se vodi za teritoriju Grada Novi Pazar upisuju se sva punoletna, poslovno sposobna lica koja imaju prebivalište na teritoriji opštine.
Informacija o tome da li je lice upisano u birački spisak može se dobiti na telefon 020/313-644.
NAPOMENA: birač može biti samo jednom upisan u birački spisak, kako u jedinstveni birački spisak tako i u poseban birački spisak za nacionalnu manjinu. 

Korisni linkovi

Za proveru da li ste upisani u jedinstveni birački spisak možete koristiti sledeći line linkove:  birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal
Napomena: upit u birački spisak sadrži podatak o glasanju birača po mestu prebivališta, a ne i podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema izabranom mestu glasanja odnosno prema mestu boravišta u inostranstvu.
 

Pravni osnov

Zakon o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, broj 104/09 i 99/11)
Uputstvo o sprovođenju zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“ broj 15/12) 

Napomena vezano za dostavljanje fotokopije lične karte

Ukoliko posedujete staru ličnu kartu trebalo bi dostaviti fotokopiju (skeniranu) prve četiri strane.
Ukoliko posedujete novu ličnu kartu bez čipa dovoljno je dostaviti fotokopiju (skeniranu) obe strane lične karte.
Ukoliko posedujete novu ličnu kartu sa čipom neophodno je dostaviti podatke očitane aplikacijom Čelik. Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete