Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак


Назив услуге

 Захтев за упис у јединствени бирачки списак

Орган задужен за спровођење

 Градска управа Смедерево, Омладинска 1.

Где и како

 Попуњени формулар, проследити на е-маил адресу: birackispisak@smederevo.org.rs или лично у Градском услужном центру шалтер 19 и 20. Телефон за контакт 026/672-724, локал 1603.

Корисни линкови

 www.smederevo.org.rsКоментари

Град Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете