Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.

Захтев за остваривање права на родитељски додатак


Назив услуге

 Захтев за оставривање права на родитељски додатак

Орган задужен за спровођење

Градска управа Смедерево

Одсек за друштвену бригу о деци - дечја заштита

Опис

Сврха поступка је остваривање права на родитељски додатак мајке. Захтев се подноси у року од 6 месеци од дана рођења детета. Поступак се покреће по пријему захтева подносиоца и по окончању административног поступка, доноси се решење о признавању права на родитељски додатак мајке. Подносиоцу захтева се обавештење на крају доставља путем поште. Уколико подносилац захтева није задовољан са исходом решења, може поднети жалбу у року од 15 дана. 

Где и како

Комплетно попуњен захтев и потребну документацију можете предати на шалтеру службе дечије заштите, радним данима у периоду од 7:30-15:30 у улици Трга Републике 12.

Корисни линкови

 www.smederevo.org.rsКоментари

Град Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете