Општина Врњачка Бања

Издавањ уверења о упису у бирачки списак општине Врњачка Бања
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о упису у бирачки списак општине Врњачка Бања

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе.
У јединствени бирачки списак уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији града.

НАПОМЕНА: Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак. 

Где и како

Место решавања предмета: канцеларија бр. 30

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 036/601-215

Правни основ

Закон о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ бр. 104/09 и 99/11)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете