Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.

Захтев за приступ информацији од јавног значаја


Назив услуге

 Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

 Градска управа Смедерево - Кабинет градоначелника града Смедерева 

Где и како

 Попуњени образац, послати на е-маил адресу повереника: poverenik@smederevo.org.rs или лично у приземљу зграде, у канцеларији број 69.

Корисни линкови

 www.smederevo.org.rs

Оригинални обрасциКоментари

Град Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете