Општина Врњачка Бања

Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Врњачка Бања у 2016. години


Назив услуге

Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Врњачка Бања у 2016. години

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
СЛУЖБА  ЗА  ПРИВРЕДУ,  ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ  РАЗВОЈ  И  ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Опис

Спровођење Конкурса за доделу средстава за финансирање Пројеката цркава и верских заједница. 

Где и како

Пријава на Конкурс подноси се писарници Општинске управе општине Врњачка Бања -канцеларија бр.1, (информације на број 036/201-222, 036/601-223), или на мејл dz@vrnjackabanja.gov.rs.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ

- Пријавни образац (који садржи образац предлога пројекта и образац за буџет пројекта)
- Фотокопију ПИБ обрасца
- Фотокопију картона депонованих потписа
- Фотокопију личне карте одговорног лица
- Сагласност виших органа цркве или верске заједнице на предлог пројекта,
- Изјаву одговорног лица да су обезбеђена средства од других донатора, односно да је обезбеђено сопствено суфинансирање предлога пројекта.

Правни основ

Закон о црквама и верским заједницама („Сл.гласник Републике Србије“, број 36/2006 ) Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете