Градска општина Звездара

Конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана


Назив услуге

Конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана

Орган задужен за спровођење

Градска општина Звездара

Опис

Комисија за избор програма и пројеката удружења грађана расписује Конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета Градске општине Звездара за 2016. годину.
Конкурс се расписује за доделу средстава из Буџета општине Звездара за 2016. годину за програме/пројекте удружења који су од интереса за локалну заједницу, у следећим областима:

- афирмисање људских и мањинских права;
- програми из области културе и културно-уметничког аматеризма;
- социјална инклузија и развијање социјалних услуга у заједници;
- програми за младе;                                                                                                                                
- брига о старим лицима;
- заштита и унапређење животне средине;
- социохуманитарних активности и програма;
- и другим областима од непосредног интереса за грађане,у складу са законом, Статутом града, другим прописима Града и Статутом ГО Звездара.

Рок за подношење пријава је 11. фебруар 2016. године.

Где и како

Додатне информације могу се добити путем телефона број: 3405-688 и 3405-962 сваког радног дана од 8 до 15 часова и мејл адреса: zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs и milos.petrovic@zvezdara.org.rs 

Корисни линкови

Конкурс је објављен на огласној табли Градске општине Звездара и веб сајту www.zvezdara.com

Текст Конкурса, комплетна документација и образац за пријављивање: http://zvezdara.com/novosti/oglasi-tenderi-i-konkursi/3408.htmlКоментари

Градска општина Звездара

www.zvezdara.org.rs

Булевар краља Александра 77

011/2422-122

-

еАнкете