Град Лозница

Потврда да је лице уписано у бирачки списак
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање потврде о упису у бирачки списак

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ И ПИСАРНИЦЕ

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе.

Сврха административног поступка је издавање потврде о изборном праву грађана на захтев странке, што је услов да би се грађанин кандидовао на изборима. 

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Анђелка Глишић, виши сарадник
                                                           Телефон: 015/879-278
                                                           Е-маил: biracki.spiskovi@loznica.rs
 
Захтев се подноси у канцеларији 110 (I спрат - нови део зграде), Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова.
 
Рок за потпуно решавање захтева: одмах.
 
Сви рокови су у радним данима. 

Правни основ

Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС ", бр. 35/2000, 57/2003 - одлука УСРС, 72/2003 - др. закон, 75/2003 - испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 28/2011 - одлука УС, 36/2011 и 104/2009 - др. закон)
Закон о локалним изборима
Закон о избору председника Републике ("Службени гласник РС ", бр. 111/2007 и 104/2009 - др. закон)


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете