Град Зрењанин

Град Зрењанин jе омогућио Вама коjи сте уписани у матичне књиге коjе се воде за матично подручjе Зрењанин, да путем интернета наручите и на кућну адресу добиjете изводе и уверења из наших матичних књига.

Упис, брисање, исправка, допуна и измена података у бирачком списку
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Упис, брисање, исправка, допуна и измена података у бирачком списку

Орган задужен за спровођење

ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Одсек за бирачки списак  

Опис

Поступак се покреће подношењем захтева  за упис, брисање исправку допуну или измену у бирачком списку  уз који се прилаже лична карта на увид и зависно од врсте промене (уверење о пребивалишту, извод из МКУ, одјава  пребивалишта решење о отпусту из држављанста, решење о одузимању пословне способности, решење о одређивању тачног или поништењу нетачног  ЈМБГ а.

Након спроведене провере подносиоци добијају решење о упису, брисању,исправци допуни или измени  у јединствено м бирачком списку.

Где и како

Захтев за  Упис, брисање, исправку, допуну и измену података у бирачком списку  може се поднети  електонски (дугме еУслуга), или Одсеку за месне заједнице,избеглице миграције и бирачки списак, Одељења за друштвене делатности  Градске управе Града Зрењанина, канцеларија бр 14, а детаљније информације можете добити на телефон  023/ 315-0029 или на адресу електронске поште biracki.spisak@zrenjanin.rs .

Правни основ

Закон о јединственом бирачком списку (Сл. Гласник РС бр 104/2009 и 99/2011)

Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком  списку (Сл. Гласник РС бр 15/2012)

Корисни линкови

 www.zrenjanin.rs


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Зрењанин

www.zrenjanin.rs

Трг слободе 10

023 315 0143

023 315 0119

еАнкете