Град Лозница

Упис у бирачки списак
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за упис у бирачки списак

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ
 ПРАВНЕ ПОМОЋИ И ПИСАРНИЦЕ

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе. 
У бирачки списак уписују се сва пунолетна, радно способна лица која имају пребивалиште на територији града Лознице.
Бирач се уписује у бирачки списак према месту пребивалишта, стицањем пунолетства или на лични захтев. Надлежни орган доноси решење о упису подносиоца захтева у бирачки списак.

НАПОМЕНА:
 Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак. 

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Анђелка Глишић, виши сарадник
                                                           Телефон: 015/879-278
                                                           Е-маил: biracki.spiskovi@loznica.rs

Захтев се подноси у канцеларији 110 (I спрат - нови део зграде), Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова.
Рок за потпуно решавање захтева: одмах.
Сви рокови су у радним данима.

Правни основ

Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", бр. 104/2009 и 99/2011)
Упуство за спровођење закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", бр. 15/2012) 

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете