Град Лозница

Исправке и допуне у матичним књигама и књигама држављана
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за исправке и допуне у матичним књигама и књигама држављана

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Опис

Сврха поступка је да се отклоне грешке у матичним књигама и да се поједини подаци који услед више силе или ванредне ситуације или других сличних разлога нису могли бити уписани у матичним књигама приликом основног уписа, накнадно упишу у матичне књиге. Странка подноси исправу којом доказује истинитост чињеница на основу којих се врше исправке односно допуне података у матичним књигама и књигама држављана. По окончању поступка, странка добија решење којим се исправљају погрешни подаци, односно којим се допуњује матична књига. 

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Kсенија Бошковић, стручни послови за рад скупштине града
                                                           Телефон: 015/879-251
                                                           Е-маил: mmihajlovic@loznica.rs
 
Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова.
Рок за потпуно решавање захтева: 3 дана.
Сви рокови су у радним данима.

Правни основ

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. и 145/2014)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 109/2009, 4/2010, 10/2010, 25/2011 и 5/2013)
Статут града Лознице
Одлука о Градској управи града Лознице (''Службени лист града Лознице'', бр. 20/2008, 9/2009 и 8/2010)


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете