Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.

Формулар за отварање ЛИБ-а ( физичка лица )


Назив услуге

Формулар за отварање ЛИБ-а

Орган задужен за спровођење

Градска управа Смедерево

Опис

Да не би до одређених личних податка могла да дође било која особа која приступа сервису електронске управе путем Интернета, примењен је систем ауторизације корисника за све оне сервисе где се захтева заштита личних података. Систем заштите је обезбеђен класичном електронском ауторизацијом, достављањем два потребна податка:1. ЈМБГ (Јединствени матични број грађана) и 2. ЛИБ (Лични идентификациони број). Подразумева се да је ЈМБГ позната информација грађанину који користи овај сервис и то је својеврсно корисничко име које идентификује тачно одређеног грађанина на систему. Други податак, ткз. ЛИБ, је својеврсна лозинка, која треба да потврди да се ради о валидној особи која се представља систему, на унети јединствени матични број. Овај податак морате да добијете од одговарајуће службе Градске управе Смедерево.

Где и како

Попуњени формулар можете послати на е-маил адресу: admin@smederevo.org.rs

Корисни линкови

http://www.smederevo.org.rs

Оригинални обрасциКоментари

Град Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете