Општина Врњачка Бања

Издавање уверења о статусу инвалида - Општина Врњачка Бања
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о статусу инвалида

Орган задужен за спровођење

Општинска управа општине Врњачка Бања
Служба за привреду, локално економски развој и друштвене делатности

Опис

Захтев за издавање уверења подноси лице које жели да му се изда уверење

Где и како

Захтев за издавање уверења подноси се Служби за привреду, локално економски развој и друштвене делатности, (информације на број: 036/601-222) који решавајући по захтеву доноси уверење у року од 15 дана од дана подношења захтева, односно решење у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Уз захтев подноси се:

 - лична карта (фотокопија), у случају расељеног лица фотокопија потврде Полицијске станице
 - фотокопија решења о признатом својсту

Правни основ

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/10)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете