Министарство правде

Уколико желите да извршите претрагу свих предмета према врсти и броју предмета, приступајући судији или имену странке, посетите ПОРТАЛ СУДОВА СРБИЈЕ на адреси http://www.portal.sud.rs

Објашњење о узајамности - Обезбеђења парничних трошкова


Назив услуге

 Објашњење о узајамности - Обезбеђења парничних трошкова

Корисници услуга:

 Грађани, правна лица

Надлежна служба:

 Одељење за међународну правну помоћ

Начин подношења захтева/молбе:

 Образац захтева

Услови/образложење:

Међународни уговори који прописују ослобађање од обавезе давања обезбеђења парничних трошкова су:

1. билатерални уговори између Републике Србије и других држава

2. конвенције Хашке конференције:
а) Конвенција о грађанском судском поступку од 17. јула 1905. године (Службене новине  Краљевине Југославије бр. 100/1930);
б) Конвенција о грађанском поступку од 1. марта 1954. године (Службени    лист ФНРЈ – Додатак бр. 6/1962);или
в) Конвенција о олакшању међународног приступа судовима од 25. октобра 1980. године (Службени лист  СФРЈ – Међународни уговори бр. 4/1988).

Уколико страна држава није потписница ни билатералног уговора ни конвенција Хашке конференције, Министарство правде објашњење о узајамности даје на основу законских прописа односне државе којима је регулисана ова материја, односно постојања фактичке узајамности. У тим случајевима потребно је поднети захтев овом министарству за давање објашњења

Документација:

 Образаз захтева из примерак уплатнице можете преузети овде.

Адреса:

 Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса:

 1750 динара

Правни оквир:

 Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља

Информације:

 Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)Коментари

Министарство правде

http://www.mpravde.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 7858 - 000

-

еАнкете