Министарство правде

Уколико желите да извршите претрагу свих предмета према врсти и броју предмета, приступајући судији или имену странке, посетите ПОРТАЛ СУДОВА СРБИЈЕ на адреси http://www.portal.sud.rs

Објашњење о узајамности – право странаца на стицање непокретности


Назив услуге

 Објашњење о узајамности – право странаца на стицање непокретности

Корисници услуга:

 Грађани, правна лица , друге јавне институције

Надлежна служба:

 Одељење за међународну правну помоћ

Начин подношења захтева/молбе:

 Образац захтева

Услови:

 Услуга се тражи ради стицања права страних лица (физичких и правних) да  право својине на непокретностима на територији РС, правним пословима inter vivos (уговор о купопродаји, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању и сл.) и правним пословима mortis causa (наслеђивањем)

Документација:

 Попуњени образац уз лист  непокретности, односно уговор о промету непокретности, као и доказ о уплаћеној такси. Потребна документа можете преузети овде.

Адреса:

 Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса:

1750 динара

Правни оквир:

 Закон о основама својинскоправних односа

Информације:

 Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)Коментари

Министарство правде

http://www.mpravde.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 7858 - 000

-

еАнкете