Министарство правде

Уколико желите да извршите претрагу свих предмета према врсти и броју предмета, приступајући судији или имену странке, посетите ПОРТАЛ СУДОВА СРБИЈЕ на адреси http://www.portal.sud.rs

Уверење о прописима


Назив услуге

 Уверење о прописима

Корисници услуге:

 Грађани, правна лица , друге јавне институције

Надлежна служба:

 Одељење за међународну правну помоћ

Начин подношења захтева/молбе:

 Образац захтева, општи и за закључење брака 

Услови/опис:

 Услуга издавања уверења о прописима који важе или који су важили у Републици Србији (Certificat de coutume), ради њихове употребе пред органима стране државе.

Документација:

 Осим обрасца и доказа о уплати никаква додатна документација није неопходна. Све информације се могу погледати овде.

Адреса:

 Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса:

 1750 динара

 уплатница

Правни оквир:

 Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља

Информације:

 Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)Коментари

Министарство правде

http://www.mpravde.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 7858 - 000

-

еАнкете