Општина Врњачка Бања

Издавање потврде о праву на дечији односно родитељски додатак
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање потврде о праву на дечији односно родитељски додатак

Орган задужен за спровођење

Општинска управа Врњачка Бања
Служба за привреду, локални екеономски развој и друштвене делатности

Опис

Издавање потврде о праву на дечји додатак (Захтев за издавање потврде на додатак додатак).

Издавање потврде о праву на родитељски додатак (Захтев за издавање потврде на родитељски додатак).

Где и како

Захтев за издавање потврде на додатак додатак подноси се СЛУЖБИ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, канцеларија бр.2. (информације на број 036/201-222, 036/601-223), или на адресу електронске поште:  dz@vrnjackabanja.gov.rs , који решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева, односно 60 дана ако је захтев непотпун.

Правни основ

Закон о општем управном поступку („Сл.гласник СРЈ, број 33/97 и 31/2001)

Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл.гласник РС“, број 16/2002, 115/2005, 107/2009)

Правиник о ближим условима и начину успостављања права на финансијску подршку породици са децом („Сл.гласник РС“, број 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010, 73/2010, 27/2011).Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете