Општина Врњачка Бања

Издавање преписа из архиве
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање преписа из архиве

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Опис

Општинска управа издаје преписе појединих аката на захтев странака а на основу доказаног правног интереса за то.

Где и како

Захтев можете поднети електронски путем овог портала (и платити таксу такође)

ИЛИ

Захтев за издавање преписа из архиве можете преузети испод овог текста у одељку "Оригинални обрасци" и лично предати одељењу за Општу управу, канцеларија бр.1. (информације на број 036/601-253, или на мејл nac.oup@vrnjackabanja.gov.rs.). Уз овако поднет захтев неопходно је доставити доказ о уплати таксе. 
    Подаци за уплату:
    Сврха плаћања: Административна такса по сваком листу
    Прималац: Општинска управа Општине Врњачка Бања
    Број рачуна: 840-742251843-73
    Позив на број: 44-115
    Модел плаћања: 97
    ИЗНОС таксе: 61,00 Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете