Општина Врњачка Бања

Накнадни упис у матичну књигу рођених - Општина Врњачка Бања
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Опис

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених, умрлих (МКР, МКУ) подноси лице које није уписано у матичну књигу рођених/умрлих, а рођено/умрло је на територији општине Врњачка Бања

Где и како

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених, умрлих (МКР, МКУ) подноси се Одељењу за општу управу, канцеларија број 62 (информације на број 036/601-256) који доноси решење у року од 30 дана од дана уредно поднетог захтева, односно 60 дана ако се спроводи посебан испитни поступак.

За накнадни упис у МКР уз захтев потребно је доставити:
- извод из матичне књиге венчаних (само за венчане);
- уверење о држављанству;
- доказ о плаћеној Републичкој такси;
- уверење да није извршен упис у матичну књигу рођених матичног подручја на
- коме је место рођена подносиоца захтева;
- извод из матичне књиге рођених за родитеље;
- уверење о држављанству за родитеље;

Пријаву могу поднети оба или један од родитеља за малолетно дете.

Правни основ

Закон о општем управном поступку ("Службени гласник СРЈ" број 33/97 и 31/01)

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09)

Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/09)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете