Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Поништај дела јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места - Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Назив услуге

Поништај дела јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Mинистарству просвете, науке и технолошког развоја објављеног 12.12.2018.

Датум објављивања (ажурирања)

16.01.2019. године

Орган у коме се радна места попуњавају

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина број 22-26

Текст поништаја

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја који је објављен на   вeб страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе на овој страни, на огласној табли, веб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови” број 807 од 12.12.2018. године, поништава се за радно место за администрацију сервиса е-Науке, разврстано у звање саветник, у Сектору за дигитализацију у просвети и науци – Група за е-Науку - један извршилац.



Коментари

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

http://www.mpn.gov.rs

Немањина 22-26

011/3613-734

011/3616-491

еАнкете